Feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Carpeteria HU Kft. használati feltételeit.

A mi a Carpeteria HU Kft. vállalatot jelenti, székhelye: 1134 Budapest, Váci út 47. B. ép. Ü. lház. 1. A jelen weboldallal kapcsolatos kapcsolatainkat a jelen általános szerződési feltételek szabályozzák. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldalunk használati feltételeivel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a info@carpeteria.hu e-mail címen, vagy írjon nekünk a fenti címre. Ezeket a feltételeket bármikor frissíthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük. Rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elfogadja a változásokat. A weboldal használatával vagy a weboldalhoz való hozzáféréssel Ön jelzi, hogy elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, ne folytassa a weboldal használatát.

A weboldal használata és a szellemi tulajdonjogok

Ezt a weboldalt és a rajta található összes anyagot szellemi tulajdonjogok védik, beleértve a szerzői jogokat is, és vagy a mi tulajdonunkban vannak, vagy engedélyünk van a használatukra. Ezek az anyagok magukban foglalják többek között a designt, az elrendezést, a megjelenést, a grafikákat, a dokumentumokat és egyéb tartalmakat, például cikkeket, jelentéseket, prezentációkat, történeteket, logókat, (bejegyzett vagy be nem jegyzett) védjegyeket és egyéb szövegeket.

Ön nem másolhatja, terjesztheti, teheti újra közzé, módosíthatja vagy más módon teheti mások számára hozzáférhetővé a weboldalon található anyagokat írásbeli hozzájárulásunk nélkül, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezünk.

Ön a weboldalunk bármely tartalmát vagy annak részeit nem kereskedelmi alapon mások számára elérhetővé teheti, feltéve, hogy:

  • semmilyen módon nem módosítják az anyagokat;
  • semmilyen grafika nem használható külön a kísérőszöveg nélkül;
  • minden másolaton megjelenik a szerzői jogainkra és védjegyeinkre vonatkozó megjegyzés, és ezzel egyidejűleg az anyag forrásaként ezt a weboldalt tünteti fel, és
  • azok a személyek, akiknek Ön átadja ezeket az anyagokat, bizonyíthatóan ismerik ezeket a korlátozásokat.

Felelősség

A jelen felhasználási feltételek nem zárják ki a felelősségünket (ha van ilyen) Önnel szemben olyan ügyekben, amelyek esetében törvénytelen lenne kizárni vagy megkísérelni kizárni a felelősségünket.

Nem garantáljuk, hogy ez a weboldal kompatibilis lesz az Ön által használt összes vagy bizonyos hardverrel vagy szoftverrel. Azt sem garantáljuk, hogy ez a weboldal mindig vagy bármikor elérhető lesz. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor visszavonjuk vagy módosítsuk ezt a weboldalt. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy megszakítsuk, felfüggesszük vagy megtagadjuk a weboldalhoz való hozzáférést. Nem vállalunk felelősséget a weboldal tartalmának megváltozásából vagy a weboldal használatának ellehetetlenüléséből eredő károkért vagy veszteségekért.

Kizárólag a jelen feltételek megszegése miatt Önt ért károkért vagyunk felelősek. Nem vállalunk felelősséget Önnel szemben olyan károkért, amelyek a jelen feltételek általunk történő megszegéséből előre nem látható módon keletkeznek, például ha mi vagy Ön nem láthatta előre az ilyen károkat a weboldalhoz való hozzáférés előtt vagy annak időpontjában. A felelősségünk semmilyen esetben nem terjed ki az Önnel szemben elszenvedett kereskedelmi vagy egyéb károkra, beleértve, de nem kizárólagosan az adatvesztést, a nyereségkiesést, és különösen a weboldal megszakításával vagy megszüntetésével, illetve a weboldalon található információk használatával kapcsolatban.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalon található információk csak általános tájékoztatás és érdeklődés céljából szolgálnak. Igyekszünk biztosítani, hogy az itt található információk pontosak és naprakészek legyenek, de nem vállalunk felelősséget az esetleges pontatlanságokért. Ezért ne hagyatkozzon ezekre az információkra. Javasoljuk, hogy kérjen további tanácsot vagy segítséget, mielőtt a weboldalon található bármely információ alapján cselekedne.

Linkek

Weboldalunk tartalmazhat olyan más weboldalakra mutató linkeket, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Nem vagyunk felelősek és nem támogatjuk ezeket a weboldalakat, beleértve azok tartalmát. Az Ön felelőssége, hogy ellenőrizze az Ön által látogatott egyéb weboldalak hozzáférési és használati feltételeit.

Ön nem helyezhet el weboldalunkra mutató linket más weboldalon a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

Online szerződéskötés

A weboldalon található információk nem tekinthetők, illetve nem értelmezhetők úgy, mint az Önnel vagy bárki mással való szerződéses kapcsolat megkötésére irányuló javaslat, kivéve a jelen általános szerződési feltételeket, amelyek a weboldal használatával kapcsolatos kapcsolatainkat szabályozzák.

Ha Ön szerződést köt egy olyan harmadik féllel, amely ezen a weboldalon szerepel, vagy amelyre a weboldalon hivatkozik, az Ön felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elfogadja a szerződés feltételeit, és adott esetben jogi tanácsot kérjen.

Alkalmazandó jogszabályok és joghatóságok

A jelen Felhasználási feltételek kialakulására, fennállására, értelmezésére, teljesítésére, érvényességére és a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezésének minden egyéb vonatkozására a Cseh Köztársaság joga az irányadó.

Kelt Budapesten, 2022. november 18-án.